Klinikken
Skansegade 16
Kontakt os
+45 30238184
Send os en e-mail
sabine@helza.dk
Åbningstider
Efter aftale

Massage

Massage er givetvis den ældste og mest enkle personlige behandlingsmetode.
Især i Østen og Tyrkiet er det den naturligste selvfølge, at mennesker i alle aldre modtager massage regelmæssigt. I den vestlige verden er det først i de senere år, at massage har vundet indpas til andre end sportsfolk, der altid har anerkendt massagens værdi.

Enhver behandling gives med ægte omsorg, respekt og hensyntagen til det enkelte menneske.

De fleste mennesker kender til muskelgener på grund af stress, belastende arbejdsstillinger og for mange timers stilesiddende arbejde foran computeren, hvilket kan resultere i bl.a hovedpine, skulder- og rygproblemer, museskader og træthed.

En god massage skaber øget blodgennemstrømning i kroppen. Dette medfører en øget iltning af de ømme og spændte muskler. Affaldsstoffer frigives, velvære og fornyet energi skabes. Hvor energien før blev brugt til spændinger og smerte i kroppen, kan den nu bruges til større arbejdsglæde og velvære. 

Cupping

Cupping begynder mere og mere at komme frem i Vesten, især efter at de professionelle sportsudøvere har vist deres mærker fra cupping frem på tv-skærmene.

Cupping er fantastisk til at øge blodgennemstrømningen i kroppen og musklerne og lige netop derfor er det anvendt af mange sportsfolk.

Zoneterapi

Zoneterapi er både en ny og gammel behandlingsform. Ny i den forstand, at vi først i Danmark mere professionelt stiftede bekendtskab med zoneterapien i 70’erne, og gammel, fordi behandlingsformen med udgangspunkt i meridiansystemerne (kroppens energisystemer) har været benyttet i tusinder af år i Østen, Amerika og i Afrika. Zoneterapien anvendes som et middel til at genoprette det menneskelige legemes balance og til at sikre dets funktion. En ubalance i det menneskelige legeme viser sig ved sygdomme. Da legemet er et meget komplekst system, vil dårlig funktion et sted skabe ubalance i helheden.

Dette helhedssyn er grundlaget for teorien om zoneterapi. Zoneterapeuten finde under og på fødderne et fuldstændigt “billede” af det menneskelige legeme udtrykt ved reflekszoner. Ømhed i en reflekszone viser hen til et eller flere organer, som er dårligt fungerende. Ved at behandle de ømme reflekszoner med specielle trykkombinationer, kan zoneterapeuten påvirke organerne til en bedre funktion og derved genoprette legemets balance. Zoneterapi nedsætter spændinger og stimulerer blodomløbet samtidig med, at der sker en stimulering af energistrømmene i legemet, hvorved der bringes ny livskraft til hele organismen. En zoneterapeut er uddannet til at støtte klienten i hjælp til selvhjælp ud fra et helhedssyn på både det psykiske, fysiske , kemiske, microbiologiske, og det medfødte.

Akupunktur

Akupunktur er en ca. 5000 år gammel kinesisk helbredelsesmetode. 

Kineserne fandt ud af, at alle sygdomme indirekte skyldtes energi blokeringer mellem kroppens indre organer. Denne energi, kaldet qi, strømmer igennem 14 kanaler, kaldet meridianer. Disse meridianer har forbindelse til de indre organer. Det er på meridianbanerne de fleste akupunkturpunkterne er og ved at påvirke dem, kan man få energien til at flyde frit igen. Der er mange måder at påvirke punkterne på. Man kan f.eks. bruge varme, tryk eller nåle.

Akupunktur er en holistisk behandlingsform. Det betyder, at man ikke fokuserer på et enkelt symptom, men betragter mennesket som en helhed. Derfor må akupunktøren vide meget om patientens fysiske og psykiske symptomer.

Akupunktur kan bruges ved næsten alle lidelser – både ved fysiske og psykiske problemer.

Akutte smerter, hovedpine og lign. kan ofte klares med èn behandling. Generelt kan man sige at akutte lidelser kræver få behandlinger (1-5), mens svære kroniske lidelser måske skal behandles 20-25 gange. Det er svært at forudsige, hvor mange behandlinger der skal til. Ofte skal man regne med 6- 8 behandlinger, men det afhænger meget af den enkelte lidelse.

Det er ikke alle sygdomme, der kan helbredes. Kræft er en alvorlig kronisk lidelse, der ofte er umulig at helbrede som sådan med akupunktur. I mange tilfælde er det dog muligt at lindre smerter eller bivirkninger fra anden terapi.

Man kan dog godt styrke immunforsvaret. Derfor er akupunkturbehandling velegnet som supplement til anden behandling – eller som efterbehandling.
Efter 3-4 behandlinger mener vi, at klienten skal kunne mærke en effekt af behandlingen.

Øre akupunktur

Øreakupunktur er et andet redskab i forbindelse med akupunktur, i stedet for at bruges kroppens punkter, bruger man punkterne i ørene. Man kan både sætte engangnåle men også permanåle, som bliver siddende i øret, indtil de ikke kan arbejde mere. (4-14 dage) Er du bange for nåle, er dette et godt alternativ, da man også kan sætte perler på punkterne i øret i stedet for nåle.

Øret er inddelt som et foster der ligger omvendt.

Hot Stone massage

I Østen har Hot Stone Massage været brugt i mere end 4000 år, og selvom teknikkerne har udviklet sig og er blevet forfinet med tiden, er udgangspunktet stadig det samme. De varme sten blev lagt direkte på kroppen, hvor varmen hjalp til at stimulere kroppens energibaner, og derigennem rette på problemer med alt fra fordøjelsen til muskelspændinger – præcis som i dag.

Giv dig selv lov til at slappe af og stresse helt ned. Lad dig flyde hen i en tilstand imellem søvn og være vågen med varmen fra de fantastiske lavesten. Varmen fra stenene trænger ind i kroppen og musklerne og får dem til at løsne op.

Varmen spreder sig i hele kroppen og går ind og beroliger nervesystemer, stimulere lymfesystemet og kredsløbet. Blodcirkulationen bliver øget og kroppen går i gang med at afrense sig selv. Det er derfor vigtigt at huske at drikke rigeligt med væske de efterfølgende dage efter behandlingen.

Par wellness behandlinger